Företagsmassage

Företagsmassage är sedan 1 januari 2004 avdragsgill

Investering i friskvård är en lönsam affär för företag!

När medarbetarna trivs ökar också företagets lönsamhet. Satsa på friskvård och få personalen långtidsfrisk. Medarbetare som är nöjda och friska presterar mycket bättre. Som bonus får du nöjdare och gladare medarbetare och det syns utåt mot dina kunder.

Vi erbjuder Er ett helhetskoncept inom friskvård där ledorden är kvalitet, känsla och service.

Vi på Alexiskliniken AB anpassar oss efter behovet på Er arbetsplats.

Hälsa är något högst individuellt som varierar från person till person. För att öka hälsan på just din arbetsplats är det viktigt att man vidtar rätt åtgärder som passar Er.

Massage på jobbet

Vi erbjuder ett variationsrikt utbud av olika massagetekniker. Våra certifierade massörer inom Svensk Klassisk Massage, Energimassage och Bindvävsmassage kommer ut till ert företag och ställer upp massagebänken i ett avskilt rum och skapar där en tillfällig praktik.

Fördelar med massage:

  • Stärker immunförsvaret
  • Ökar välbefinnandet
  • Sänker utsöndring av stresshormon
  • Ökar koncentrationsförmågan
  • Löser muskelspänningar

    Avdragsgill friskvård för ditt företag!

Massören kommer ut till arbetsplatsen på fasta tider. Vi garanterar rätt massör på rätt plats. Skulle ni inte vara nöjda med massören får ni genast en ny. Vi kan hjälpa till med allt från träningsrådgivning till kostråd. Alla våra massörer är kvalitetssäkrade och har behandlingsförsäkring.
Gå in här och fyll i vilka behov just ert företag har så återkommer vi med en offert så snart som möjligt.

När vi beslutat vilka åtgärder som skall vidtas och satt målen nöjer vi oss inte där utan vi följer kontinuerligt upp och utvärderar åtgärderna. Målet är att hela tiden utveckla och effektivisera hälsoarbetet. Det finns inget tak för hur bra man kan må!